Dåbsbefalingen

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Matt 28,16-20

FØDSEL OG DÅB

Fødsel
Fødselsregistrering foregår elektronisk ved indberetning fra sygehuset. Kun for børn, der er født hjemme eller på fødeklinik skal fødselsattesten afleveres til kirkekontoret, som tildeler barnet et cpr. nummer og registrerer fødslen.

Faderskab
Er forældrene ikke er gift, skal de udfylde en Omsorgs– og Ansvarserklæring (O&A–erklæring), hvormed faderen anerkender, at han er far til barnet. O&A–erklæringen udfyldes på borger.dk. Hvis der er problemer, kan kirkekontoret kontaktes.

Dåb
Dåben foregår normalt i det sogn, hvor forældrene bor, eller i et sogn, som de har særlig tilknytning til. Dåben aftales med kordegnen eller en af præsterne og finder normalt sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste kl 10. I Halskov Kirke er der desuden mulighed for lørdagsdåb den 2.  eller 4. lørdag i måneden kl. 11.00, dog normalt ikke i december.
OBS! OBS! OBS! CORONAVIRUS

På grund af restriktioner efter Corona kan der indtil videre kun være dåb i søndagens højmesse, hvis I ikke er mere end 10 personer i dåbsfølget. Er I mere end 10 personer kan vi holde dåben efter søndagens højmesse eller som lørdagsdåb den 2. eller 4. lørdag i måneden. Hvis I udsætter dåben, så jeres barn når at blive over 6 mdr. gammelt inden dåben, skal I navngive det på borger.dk.


Faddere
Til barnedåb skal man bruge navne og adresser på to til  fem faddere. En gudmor eller gudfar (den der bærer barnet) er også fadder, og dåbsforældrene kan også selv være faddere, men der skal være én fadder mere. En fadder skal være døbt og min. i konfirmations-alderen (13 år). Det er ikke et krav, at faddere skal være medlem af folkekirken eller konfirmeret. Fadderne er vidner til dåben og forpligter sig sammen med forældrene på den kristne dåbsoplæring.

Samtale
Inden dåben taler dåbsforældrene med den præst, der skal døbe barnet. Man kan tale om dåb kristendom, kirke, livet og om det at blive forældre m.m..
Navngivning

Et Barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. Det kan ske enten ved dåb eller ved navngivning. Skal barnet ikke døbes, eller ønsker forældrene at vente med dåben, kan barnet navngives. Navngivningen skal ske på borger.dk.

Barnet skal have mindst et fornavn og et efternavn.

Fornavne skal være godkendt af kirkeministeriet.
 
Efternavne kan være forældres, bedste-, olde- eller tipoldeforældres efternavn, - evt. to af disse efternavne sammenføjet med en bindestreg. Desuden kan et nyt efternavn antages, hvis det er frigivet.

Mellemnavne kan på samme måde være forældres, bedste-, olde- eller tipoldeforældres mellemnavn og efternavn, dog ikke med bindestreg. Desuden kan et nyt mellemnavn antages, hvis det er frigivet.

Familiestyrelsen offentliggør en gang om året en liste med godkendte fornavne.

Dåbsbefalingen

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Matt 28,16-20
HALSKOV KIRKE
Birkemosevej 20
4220 Korsør
tlf. 58 37 19 14
Kontakt 

4 weeks ago

På søndag fejrer vi 100 året for genforeningen i kirken og synger nogle af de sange og salmer, der betød meget for de danske op til genforeningen, bl.a. Det haver så nyeligen regnet, som du her kan høre Katy Bødtger synger. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og et "lille" sønderjysk kaffebord.
Netop i dag er det 100 år siden, Christian X red over grænsen på den hvide hest, - og det var en hvid hest.
www.youtube.com/watch?v=9toRn0Ia2DY
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL?

Tirsdag den 15. september er der menighedsrådsvalg, og det afholdes hvert 4. år, hvor der gives plads til nye kræfter, der brænder for at gøre en forskel i vores hverdag i og omkring kirken.
Og allerede på tirsdag den 9. dennes, afholder vi et orienterende møde for jer, der måske har lyst til at høre lidt mere om det arbejde, vi går og hygger os med sammen.
Derfor synes vi også, at I skal møde 3 af jeres måske kommende kolleger, nemlig Birthe, Karin og Hans-Henrik, der alle tre hellere end gerne genopstiller, fordi de nyder deres arbejde, men også ville blive rigtig glade for at få nogle nye friske kolleger, der kan tilføre menighedsrådet nye tanker og et friskt pust.

Karin har været med siden 2008, og har beklædt flere poster siden hun kom til.
- Jeg synes faktisk det er både spændende og sjovt at være med på de indre rækker, og selv have medindflydelse på hvad der sker, for man får et helt andet indblik i hvor mange forskellige opgaver der ligger i menighedsrådets regi, siger hun og fortsætter:
- Jeg har blandt andet fungeret som kirkeværge, hvor jeg var med til at tage beslutninger der handler om vedligeholdelse og eventuelle fornyelser af vores flotte bygning og arealerne omkring den, og senere gik jeg ind i kirkegårdsudvalget, hvor det var enormt spændende med en kirkegård i fysisk forandring til det der jo nærmest er en smuk mindepark i dag, siger Karin, som også nyder det nære samarbejde med den daglige kirkegårdsleder.
Her bryder Birthe ind og supplerer:
- Vi er meget bedre når vi er sammen, for det giver en masse inspiration fra folk med et andet arbejdsperspektiv, og så kommer der hele tiden nye inputs udefra, som vi kan arbejde videre med, siger hun og smiler.
- Vi har jo blandt andet været med til at beslutte at Halskov Kirke skulle være ’Grøn Kirke’, og det betød jo at vi konverterede fra fossil brændsel til energirigtig jordvarme, kommer det stolt fra Birthe der har været med i snart 20 år.
- Jeg kan ikke slippe det, for jeg nyder både samværet og at have en stemme i det hus, jeg holder af på alle måder.
Og Hans-Henrik der er ’yngst i flokken´ har nu været her i 2 valgperioder.
- Ja, jeg havde jo børn der nærmede sig konfirmationsalderen, da jeg trådte til, og det var faktisk fordi jeg tænkte at det kunne være interessant at få et indblik i mere end en enkelt dags ceremoniel fest, siger han og slutter sig til trekløverets påstand om at det er værd at blive hængende.
- Det er virkelig spændende arbejde, men det stiller selvfølgelig også krav til dit engagement, for selv om det ikke er verdens største tidsrøver med 10 møder om året, er det vigtigt at have sjælen med i det, for det har vi alle sammen, og vi har det rigtig GODT sammen, og glæder os hver gang til vi mødes igen, lyder det enstemmigt.
- Vi skal jo også have ansat en ny præst i den kommende periode, for Søren er her desværre kun som vikar, og det er også en del af menighedsrådets opgaver at sørge for at Jacob får sig en ny og fast kollega, og lige nu er vi faktisk også involveret i istandsættelsen af præsteboligen, som skal stå klar den dag afløseren er fundet.
- Du kan da godt lige skrive lidt om den skønne havudsigt fra præsteboligen, griner Birthe, og det er hermed gjort 😀
- Og hvis nogen sidder og spekulerer over om de overhovedet kan få lov til at bruge sig selv i det de selv synes, de er bedst til, så kan de godt tro om, for vi er totalt fleksible, så det handler da mere om hvem der er bedst til hvad, end hvem der lige nu bestrider hvilke poster, kommer det fra Karin, der elsker at have rotation i arbejdsopgaverne og derfor hellere end gerne giver sine nuværende ansvarsområder fra sig, og hopper til nyt, hvis nogle nye kommer med det ønske.
- Vi er et stort hus, og vi er vilde med at styrke fællesskabet gennem forskellige arrangementer hen over året, men det betyder også at vi har udviklet et meget tæt venskab med hele vores menighed, hvis tanker og ideer der lyttes flittigt til, siger Birthe og slutter:
- Et kirkeliv er mere end søndagens gudstjeneste – det er et sammenhold på kryds og tværs, som skaber fælles glæde, og hvis du spørger mig, så kan jeg vist ikke huske en eneste begivenhed i kirken, hvor folk har haft hundetravlt med at komme hjem bagefter.
- Og så skal vi lige huske at sige at vi gerne vil have begge køn repræsenteret, som vi har det nu, for det skaber virkelig en helt anden tone og en anden dynamik, siger Karin, mens alle nikker samstemmende.
Så kom glad til orienterende møde, og stil alle de spørgsmål, du måtte have. Vi vil så gerne have dig med også.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

I dag fejrede vi Birgit Kirketjener og Jacob Præst's fødselsdag på kirkens terrasse med hjemmebagte boller og kiksekage. Vi er nemlig helt klar til at fejre pinse i kirken pinsedag, - og 2. pinsedag, hvor der også er kirkekaffe.

Og vi har forberedt os, så alle retningslinjer omkring smittefare overholdes. Det gik rigtig godt både Kristi himmelfartsdag og i søndags, lidt anderledes, men det vænner vi os nok hurtigt til.

Der skal jo være 2 meters afstand, når vi synger, og derfor har vi markeret kirkebænkene med grønne og røde skilte, så man let kan se, hvor man må sidde. Og så er der masser af håndsprit, for vi skal jo passe godt på alle, der kommer i kirke.
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDSBREV

Tilmeld dig og læs omkring vores aktiviteter og nyheder.
Tilmeld dig her
X
X