søn09aug10:00Højmessev/Søren Voigt Juhl10:00

lør15aug10:00KONFIRMATIONv/Søren Voigt Juhl10:00

søn16aug10:00KONFIRMATIONv/Jacob Støvring10:00

GUDSTJENESTER FOR BØRN

I Halskov Kirke har vi pt. 4 børnegudstjenester om året

- Fastelavnsgudstjeneste
- Gud & Pandekager (påske)
- Gud & Hotdog (september)
- Gud & Falafel (Januar)
- BUSK gudstjeneste (oktober)

Til jul er der desuden flere julegudstjenester for dagplejen, børnehaverne samt Broskolen og Storebæltsskolen.

HVORNÅR REJSER MAN SIG

Som hovedregel rejser menigheden sig, når præsten læser og taler fra Bibelen. Dette gøres i respekt for Guds Ord.

Dog rejser man sig også ved trosbekendelsen, selvom den ikke står i Bibelen, og man bliver siddende ved Fadervor, selvom den står i Bibelen.

Ved Dåb og Nadver rejser man sig under indstiftelsesordene.

KIRKEBIL

Kirkebilen kan benyttes til og fra alle gudstjenester og arrangementer i kirken og er et tilbud til gangbesværede i sognet og evt. deres medhjælpere.

Ring til Taxa, tlf. 5837 0366
Bemærk! Senest 24 timer før.

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

TROSBEKENDELSEN

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, ned-faret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen.

FORLØB

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
Salme
Salutation
Kollekt
Læsning *
Salme
Evt. læsning *
Trosbekendelsen*
Evt. Dåb */**
Salme
Evangelielæsning *
Prædiken
Kirkebøn
Apostolske velsignelse *
Salme
Nadver *
Nadversalme
Kollekt
evt Salutation
Aronitiske velsignelse *
Salme
Udgangsbøn
Postludium

* Menigheden rejser sig.
** Ved dåb udelades læsningen fra det nye testamente, og trosbekendelsen indgår i dåbsritualet.

HALSKOV KIRKE
Birkemosevej 20
4220 Korsør
tlf. 58 37 19 14
Kontakt 

4 weeks ago

På søndag fejrer vi 100 året for genforeningen i kirken og synger nogle af de sange og salmer, der betød meget for de danske op til genforeningen, bl.a. Det haver så nyeligen regnet, som du her kan høre Katy Bødtger synger. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og et "lille" sønderjysk kaffebord.
Netop i dag er det 100 år siden, Christian X red over grænsen på den hvide hest, - og det var en hvid hest.
www.youtube.com/watch?v=9toRn0Ia2DY
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL?

Tirsdag den 15. september er der menighedsrådsvalg, og det afholdes hvert 4. år, hvor der gives plads til nye kræfter, der brænder for at gøre en forskel i vores hverdag i og omkring kirken.
Og allerede på tirsdag den 9. dennes, afholder vi et orienterende møde for jer, der måske har lyst til at høre lidt mere om det arbejde, vi går og hygger os med sammen.
Derfor synes vi også, at I skal møde 3 af jeres måske kommende kolleger, nemlig Birthe, Karin og Hans-Henrik, der alle tre hellere end gerne genopstiller, fordi de nyder deres arbejde, men også ville blive rigtig glade for at få nogle nye friske kolleger, der kan tilføre menighedsrådet nye tanker og et friskt pust.

Karin har været med siden 2008, og har beklædt flere poster siden hun kom til.
- Jeg synes faktisk det er både spændende og sjovt at være med på de indre rækker, og selv have medindflydelse på hvad der sker, for man får et helt andet indblik i hvor mange forskellige opgaver der ligger i menighedsrådets regi, siger hun og fortsætter:
- Jeg har blandt andet fungeret som kirkeværge, hvor jeg var med til at tage beslutninger der handler om vedligeholdelse og eventuelle fornyelser af vores flotte bygning og arealerne omkring den, og senere gik jeg ind i kirkegårdsudvalget, hvor det var enormt spændende med en kirkegård i fysisk forandring til det der jo nærmest er en smuk mindepark i dag, siger Karin, som også nyder det nære samarbejde med den daglige kirkegårdsleder.
Her bryder Birthe ind og supplerer:
- Vi er meget bedre når vi er sammen, for det giver en masse inspiration fra folk med et andet arbejdsperspektiv, og så kommer der hele tiden nye inputs udefra, som vi kan arbejde videre med, siger hun og smiler.
- Vi har jo blandt andet været med til at beslutte at Halskov Kirke skulle være ’Grøn Kirke’, og det betød jo at vi konverterede fra fossil brændsel til energirigtig jordvarme, kommer det stolt fra Birthe der har været med i snart 20 år.
- Jeg kan ikke slippe det, for jeg nyder både samværet og at have en stemme i det hus, jeg holder af på alle måder.
Og Hans-Henrik der er ’yngst i flokken´ har nu været her i 2 valgperioder.
- Ja, jeg havde jo børn der nærmede sig konfirmationsalderen, da jeg trådte til, og det var faktisk fordi jeg tænkte at det kunne være interessant at få et indblik i mere end en enkelt dags ceremoniel fest, siger han og slutter sig til trekløverets påstand om at det er værd at blive hængende.
- Det er virkelig spændende arbejde, men det stiller selvfølgelig også krav til dit engagement, for selv om det ikke er verdens største tidsrøver med 10 møder om året, er det vigtigt at have sjælen med i det, for det har vi alle sammen, og vi har det rigtig GODT sammen, og glæder os hver gang til vi mødes igen, lyder det enstemmigt.
- Vi skal jo også have ansat en ny præst i den kommende periode, for Søren er her desværre kun som vikar, og det er også en del af menighedsrådets opgaver at sørge for at Jacob får sig en ny og fast kollega, og lige nu er vi faktisk også involveret i istandsættelsen af præsteboligen, som skal stå klar den dag afløseren er fundet.
- Du kan da godt lige skrive lidt om den skønne havudsigt fra præsteboligen, griner Birthe, og det er hermed gjort 😀
- Og hvis nogen sidder og spekulerer over om de overhovedet kan få lov til at bruge sig selv i det de selv synes, de er bedst til, så kan de godt tro om, for vi er totalt fleksible, så det handler da mere om hvem der er bedst til hvad, end hvem der lige nu bestrider hvilke poster, kommer det fra Karin, der elsker at have rotation i arbejdsopgaverne og derfor hellere end gerne giver sine nuværende ansvarsområder fra sig, og hopper til nyt, hvis nogle nye kommer med det ønske.
- Vi er et stort hus, og vi er vilde med at styrke fællesskabet gennem forskellige arrangementer hen over året, men det betyder også at vi har udviklet et meget tæt venskab med hele vores menighed, hvis tanker og ideer der lyttes flittigt til, siger Birthe og slutter:
- Et kirkeliv er mere end søndagens gudstjeneste – det er et sammenhold på kryds og tværs, som skaber fælles glæde, og hvis du spørger mig, så kan jeg vist ikke huske en eneste begivenhed i kirken, hvor folk har haft hundetravlt med at komme hjem bagefter.
- Og så skal vi lige huske at sige at vi gerne vil have begge køn repræsenteret, som vi har det nu, for det skaber virkelig en helt anden tone og en anden dynamik, siger Karin, mens alle nikker samstemmende.
Så kom glad til orienterende møde, og stil alle de spørgsmål, du måtte have. Vi vil så gerne have dig med også.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

I dag fejrede vi Birgit Kirketjener og Jacob Præst's fødselsdag på kirkens terrasse med hjemmebagte boller og kiksekage. Vi er nemlig helt klar til at fejre pinse i kirken pinsedag, - og 2. pinsedag, hvor der også er kirkekaffe.

Og vi har forberedt os, så alle retningslinjer omkring smittefare overholdes. Det gik rigtig godt både Kristi himmelfartsdag og i søndags, lidt anderledes, men det vænner vi os nok hurtigt til.

Der skal jo være 2 meters afstand, når vi synger, og derfor har vi markeret kirkebænkene med grønne og røde skilte, så man let kan se, hvor man må sidde. Og så er der masser af håndsprit, for vi skal jo passe godt på alle, der kommer i kirke.
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDSBREV

Tilmeld dig og læs omkring vores aktiviteter og nyheder.
Tilmeld dig her
X
X