søn17nov10:00Højmessev/Jacob Støvring10:00

søn24nov10:00Højmessev/Søren Voigt Juhl10:00

søn01dec10:001. søndag i adventv/Jacob Støvring10:00

GUDSTJENESTER FOR BØRN

I Halskov Kirke har vi pt. 4 børnegudstjenester om året

- Fastelavnsgudstjeneste
- Gud & Pandekager (onsdag aften før påskeferien)
- Gud & Hotdog (onsdag aften i september)
- BUSK familiegudstjeneste (sidste søndag i oktober)

Til jul er der desuden flere julegudstjenester for dagplejen, børnehaverne samt Broskolen og Storebæltsskolen.

HVORNÅR REJSER MAN SIG

Som hovedregel rejser menigheden sig, når præsten læser og taler fra Bibelen. Dette gøres i respekt for Guds Ord.

Dog rejser man sig også ved trosbekendelsen, selvom den ikke står i Bibelen, og man bliver siddende ved Fadervor, selvom den står i Bibelen.

Ved Dåb og Nadver rejser man sig under indstiftelsesordene.

KIRKEBIL

Kirkebilen kan benyttes til og fra alle gudstjenester og arrange-menter i kirken og er et tilbud til gangbesværede i sognet og evt. deres medhjælpere.

Ring til Taxa, tlf. 5837 0366
Bemærk! Senest 24 timer før.

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

TROSBEKENDELSEN

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, ned-faret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen.

FORLØB

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
Salme
Salutation
Kollekt
Læsning *
Salme
Evt. læsning *
Trosbekendelsen*
Evt. Dåb */**
Salme
Evangelielæsning *
Prædiken
Kirkebøn
Apostolske velsignelse *
Salme
Nadver *
Nadversalme
Kollekt
evt Salutation
Aronitiske velsignelse *
Salme
Udgangsbøn
Postludium

* Menigheden rejser sig.
** Ved dåb udelades læsningen fra det nye testamente, og trosbekendelsen indgår i dåbsritualet.

HALSKOV KIRKE
Birkemosevej 20
4220 Korsør
tlf. 58 37 19 14
Kontakt 

3 weeks ago

DØDEN ER OGSÅ EN DEL AF LIVET
Her i Halskov Kirke lægger vi stor vægt på at vores kommende konfirmander får gode og personlige oplevelser, mens de går til forberedelse, og tager noget med sig herfra, når den store dag er forbi.
En af de oplevelser, vi ved skaber både interesse og debat, er et besøg på kirkegården, en tur i kapellet og en fordomsfri snak om døden, som jo er den del af livet vi alle har til fælles.
Onsdag var det så blevet de nye konfirmanders tur, og vi fulgtes i cyklende flok til kirkegården, der var hyllet i efterårets gyldne farver, som klæder de store gamle træer så godt.
Allerede på vej mod kappellet, opstod der ivrig snak blandt de unge, og een af dem fortalte at det ikke var mere end en uge siden, han var her til begravelse af et nært familiemedlem.
Så var stemningen lagt - og mange i flokken havde selv været med til en begravelse, eller kendte nogen, som var død.
I kapellet fortalte Jacob og Søren hvad der sker, når vi skal begraves, hvordan vi kan vælge at sige det sidste farvel, og her blev spurgt grundigt ind fra stolerækkerne.
Især temaet om gravøl, og samles i familien og fortælle gode historier om den døde, udløser mange personlige bidrag - også fra Søren, hvis ene familiemedlem blev sejlet ud i en kajak og så blev hans aske tømt ud på havet.
Henrik var her også. Han er graver på kirkegården til dagligt, og kunne bidrage med praktiske oplysninger om hvor dybt hullet skal være, som kisten skal ned i, og hvem der passer en grav, hvis de døde ikke har nogen pårørende, der gør det.
Vi fik også lov til at kigge ind i kapellets kølerum, hvor her ofte står kister med døde mennesker i, men ingen denne dag, så lidt skuffet var nogen da over at de ikke denne gang fik lidt gratis gys med. Til gengæld fil alle lov til at se en urne, mens vi snakkede om ligbrænding og lidt mindre gravsteder. Sidstnævnte får de unge lov til at stifte bekendtskab med ved et kommende besøg på Ringsted Krematorium, så den snak skal vi nok få uddybet.
Margit var med os på turen, og mens vi besøgte et gravsted og talte om hvad stjernen og korset på stenene betød, vidste alle at korset var dagen man døde, men hvad stjernen betød, kom der flere bud på. bl.a. at den symboliserer himlen, eller måske er stjernen over Betlehem. Slet ikke så tosset, synes Jacob og Søren.
Jasmin synes i øvrigt at det er helt ok at vi snakker lidt mere om døden, for vi skal jo alle sammen dø, og så synes hun i øvrigt at det er rigtig pænt med blomster og perleplader på graven, for det viser jo at der er nogen der savner den døde.
Og så går snakken pludselig også om at vi skal huske at være gode ved hinanden, INDEN vi dør.
Markus og Elias synes begge at det er godt at man ser hvordan det foregår i virkeligheden, og forstår hvad det er Søren og Jacob laver under en begravelse.
Ingen af dem var i øvrigt bange for døden, men synes alligevel også godt den kunne vente mange år endnu 😉
Vi var enige om at den bedste måde at dø på er at man bare falder i søvn og aldrig vågner mere <3
Generelt stod det klart at vi havde at gøre med en flok skønne unger, der faktisk allerede var godt klædt på til en snak om et emne, der ellers godt kan være tabuiseret. Så vi lærte også noget af flokken denne onsdag i oktober.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Så nåede vores nye kordegn Stine Hall Jaller igennem sin første uge på kirkekontoret. Vi tog godt imod hende tirsdag morgen med morgenkaffe og velkomst, og så skulle hun ellers i arbejdstøjet, for du skal lære meget, når du er ny kordegn, fx hvordan du åbner et gammeldags pengeskab, hvem du ringer til, når kirkecomputeren ikke virker, hvad der sker i kirken, hvem der er hvem, og hvem der gør hvad.

Stine er dog hurtig til at lære, og efter den første uge har hun lært mange af de grundliggende ting på kirkekontoret, - men der er dog meget, meget mere at lære, bl.a. om kirkens regnskab og alt det med kirkebog og personregistrering. Det sidste kan Stine desværre først lære på et kursus til foråret, så indtil da, kan du også møde vores kordegnevikar Jette Hellesen på kirkekontoret.

Halskov Kirke er dog ikke ukendt for Stine, for pga. af sin smukke sangstemme begyndte hun nemlig bare 10 år gammel i kirkens kor. Siden er Stine blevet uddannet lærer og har undervist som musiklærer i flere år, men nu var det altså blevet tid til at vende tilbage til Halskov Kirke, hvor du fremover kan møde hende på kirkekontoret og af og til også i kirken om søndagen.

På billedet er Stine (tv) ved at skrive dagsordenen til menighedsrådsmødet på onsdag sammen vores menighedsrådsformand, Birthe Vilhelmsen (th).
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDSBREV

Tilmeld dig og læs omkring vores aktiviteter og nyheder.
Tilmeld dig her
X
X